top of page

XVI ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

Polska Sekcja CIOFF®

22 kwi 2024

Polska Sekcja CIOFF®

W dniach 19-21.04.2024 r. odbył się XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.

Prezydium PS CIOFF® dziękuje wszystkim obecnym za aktywny udział, ogromne zaangażowanie oraz twórcze i merytoryczne dyskusje doprowadzające do konkretnych wniosków i ustaleń.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami złożonymi przez Prezydium, Komisję Edukacji, Komisję, Tańców Polskich, Komisję Kultury Tradycyjnej, Komisję Młodzieżową oraz Komisje Rewizyjną Walny Zjazd udzielił absolutorium obecnie funkcjonującemu Prezydium PS CIOFF® jednocześnie nakreślając kierunki działań na lata 2024-2026.


Za ważniejsze ustalenia Walnego Zjazdu należy uznać:

Przyjęcie rezygnacji p. Piotra Szewczyka z funkcji v-ce Przewodniczącego PS CIOFF® oraz z prac w Prezydium. Rezygnacja p. Piotra spowodowana była obecnym stanem jego zdrowia uniemożliwiającym mu pełne zaangażowanie się w wypełnianie przyjętych na siebie w 2022r obowiązków.
Podjęcie uchwały o 2 letniej kadencji Kapituły Odznaki „Artis Meritoria” i jednocześnie podziękowanie ustępującym jej członkom.
Podjęcie uchwały o zmniejszeniu do 5 liczby osób w Kapitule oraz dokonanie wyboru jej nowego składu, do którego weszli: dr hab. prof. UW Tomasz Nowak z Warszawy, Barbara Uracz z Katowic, Alina Kościółek-Rusin z Rzeszowa, Dariusz Majchrowicz oraz Piotr Kulka z Poznania.
Nadanie godności Członka Honorowego PS CIOFF®: Krystynie Maciąg - choreografce z Lublina, Janowi Brodce - muzykowi z Żywca oraz Benedyktowi Kaflowi - etnografowi z Nowego Sącza. Całej trójce ogromnie gratulujemy.

Podczas specjalnie przygotowanego wieczoru artystycznego uczestnicy Zjazdu podziwiali kunszt taneczny tancerzy Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” oraz aktualnych Mistrzów Polski w Tańcach Polskich: Kajetana Teperka z Joanną Drzas – pary reprezentującej Teatr Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. Bardzo dziękujemy wszystkim tańczącym artystom oraz p. Romanie Angel – dyrektorce „Cracovii Danza”.


Gorące podziękowania, za życzliwość, fachowość i wspaniałą opiekę, Prezydium składa całej załodze w szczególności Dyrektorce Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Broku p. Grażynie Strąk.

Zjazd przebiegał w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Prezydium PS CIOFF® uznaje to wydarzenie za bardzo udane i istotne w życiu Stowarzyszenia.

bottom of page