top of page

„Non omnis moriar"

21 paź 2023

"Nie wszystek umrę"

Z wielkim żalem i ze szczerą troską o rodzinę i najbliższych współpracowników przyjęliśmy dziś smutną informację o śmierci Pana Andrzeja Radzika.


Andrzej Radzik był muzyczną legendą. Pochodził ze Skawiny, z muzycznej rodziny, z domu, w którym bywali znani artyści. Pracę w Domu Kultury Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach rozpoczął w 1965 r. Był szefem artystycznym tej placówki, kierował Zespołem Pieśni i Tańca Świerczkowiacy czy zespołem muzyczno-wokalnym Czarne Jaskółki. Podejmował też wiele innych aktywności i współpracował z różnymi instytucjami.


Jego największą pasją była popularyzacja polskiego folkloru w muzyce, pieśni i tańcu. W 2023 na wniosek PS CIOFF Poland - Polska Sekcja CIOFF Andrzej Radzik został odznaczony Srebrną Odznaką CIOFF International za wybitne zasługi dla polskiego folkloru muzycznego.

bottom of page