top of page

Artis Meritoria 2023

23 sty 2024

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO 31 STYCZNIA 2024

Odznaka Artis Meritoria „Zasłużony dla sztuki w uznaniu zasług w dziedzinie krzewienia i popularyzacji folkloru polskiego” jest dla naszego środowiska ważnym  elementem.  Uroczystość wręczenia pierwszych w historii odznak za rok 2022 była wyjątkowym wydarzeniem. 

Kapitułę Odznaki powołaną na XV Walnym zjeździe tworzą: Edward Błażek, Jan Brodka, Janusz Chojecki, Tomasz Nowak (przewodniczący), Patryk Rutkowski, Ewa Sonczyk-Buczyńska, Jarosław Wojciechowski. 


Od grudnia 2023 kontynuujemy proces składania wniosków dlatego gorąco zachęcamy do przesyłania kandydatur. 

Termin przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z wytycznymi upływa w dniu 31 stycznia 2024 roku. 

Wypełniony wniosek prosimy przesyłać na adres artismeritoria@cioff.pl

Formularz i regulamin znajduje się na stronie internetowej w zakładce https://www.cioff.pl/artismeritoria.


Kolejne święto wręczenia odznaczeń za rok 2023 odbędzie się na uroczystej gali podczas Festiwalu Tańca im. Michała Kosińskiego 2024.Z wyrazami szacunku 

Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF®

bottom of page