top of page

PREZYDIUM POLSKIEJ SEKCJI CIOFF®, KOMISJE CIOFF®

5 lis 2022

Wronki - październik 2022

Prezydium Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF® przez dwa dni wspólnie z komisjami edukacji i tańców polskich obradowało we Wronkach (woj. Wielkopolskie). Podczas sesji Prezydium PS CIOFF® podjęło kluczowe uchwały będące wynikiem kwietniowego spotkania Walnego Zjazdu organizacji, które odbyło się w Koszęcinie. 


Sześcioosobowe Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® zajęło się szeroko zagadnieniami organizacyjnymi, których konsekwencją jest m.in. powołanie dwóch nowych komisji. Oprócz istniejących Komisji Edukacji i Komisji Tańców Polskich, niebawem rozpoczną swoją działalność Komisja Tańców Tradycyjnych i Komisja Festiwali Polskich. Dwie nowe komisje mają wzmocnić potencjał organizacyjny i sprawczość PS CIOFF®. 

Cieszę się, że udało się ustalić wspólne stanowisko całego Prezydium w sprawie zaproponowanych komisji. Teraz mamy czas na ich uformowanie i szczegółowe określenie przedmiotu ich działania. To nowe otwarcie na całe środowisko – podkreśla Jan Łosakiewicz, Przewodniczący Polskiej Sekcji CIOFF®

Wspólne posiedzenie Prezydium i komisji miało charakter konsultacyjny. Uczestnicy dwudniowych obrad omówili m.in. trwający właśnie Ogólnopolski Festiwal im. Michała Kosińskiego, przyszłoroczne formy współpracy, a także udział w programie rozwoju instytucjonalnego, który ma podnieść jakość i standardy funkcjonowania organizacji.


Wiceprzewodniczący PS CIOFF® dr Marcin Bochenek szczegółowo zreferował postępy prac Kapituły nagrody Artis Meritoria PS CIOFF® – nowego wyróżnienia dla ludzi zajmujących się kulturą ludową i tradycyjną, która została ustanowiona decyzją walnego zjazdu w kwietniu tego roku.


Piotr Szewczyk – delegat do CIOFF® International przedstawił sytuację w międzynarodowym środowisku oraz zakres działań i współpracy z festiwalami folkloru w Polsce i na świecie. Członkowie Prezydium wysłuchali ponadto sprawozdania finansowego, które przekazał Leszek Chołuj – Skarbnik Polskiej Sekcji CIOFF®.

- To jest ważne spotkanie i dużo kluczowych decyzji, które sprawią, że wszystkie nasze propozycje mają ogromną szansę powodzenia. Istotne jest dla nas by wsłuchiwać się w głos całego naszego, bardzo różnego środowiska, dlatego przygotowujemy do tego podatny grunt – wyjaśnia Bożena Baranowska, Sekretarz Polskiej Sekcji CIOFF®

Okazją do spotkania we Wronkach  był odbywający się w weekend 21-22 października VIII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat”, którego jednym z organizatorów jest Członek Prezydium PS CIOFF® Jan Galasiński


- "Dziękuję głęboko z serca Hannie i Janowi Galasińskim za przygotowanie tego spotkania. Z dużą radością całe Prezydium chłonęło tę wyjątkowo dobrą i owocną atmosferę" – podziękował na koniec Jan Łosakiewicz, Przewodniczący PS CIOFF®

bottom of page