top of page

Wychowanie Fizyczne i Taniec

Anna Lewandowska, CIOFF

20 maj 2022

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Sekcją CIOFF, a Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

20 maja w Auli ROBIR Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej odbyła się premiera wspaniałego wydarzenia

„Kinematograf na Bielanach - Tańce i Piosenki Starej Warszawy” widowisko taneczno-muzyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”.

Muzyka, taniec towarzyszyły obrazom starej Warszawy oraz bielańskim zabawom. A, że Bielany to szczególne miejsce w historii macierzystej Akademii Wychowania Fizycznego oprócz śpiewanych szlagierów, tańczonych polek sztajerków czy walców nie mogło zabraknąć akcentów sportowych związanych z powstaniem w 1929 roku Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego późniejszej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Tancerzom i sportowcom akompaniowała orkiestra kameralna pod kierunkiem kierownika muzycznego Zespołu i dyrygenta Przemysława Marcyniaka – kompozytora i autora opracowań́ muzycznych. Nad przygotowaniem wokalnym tancerzy „Podlasia” czuwał Marek Chmiel, natomiast całość́ widowiska oraz choreografię przygotował kierownik artystyczny zespołu Marcin Bochenek.

Ten wspaniały spektakl oprócz klimatu, piękna i różnorodności starej Warszawy pokazał zależności i przenikania pomiędzy sztuką taneczną, a sportem w jego wiodących dyscyplinach takich, jak: gimnastyka, piłka nożna, piłka siatkowa czy piłka ręczna.


Ten piękny artystyczny wieczór stał się również okazją do podpisania porozumienia pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filią w Białej Podlaskiej a Polską Sekcją Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF® w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i sportowej, wynikających z dążenia do doskonalenia procesu dydaktycznego, podnoszenia jakości kształcenia, w tym kształcenia praktycznego studentów nowo powstałego Kierunku Wychowanie Fizyczne i Taniec oraz popularyzowania nauki poprzez realizację badań w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju AWF.

Porozumienie podpisali:

- ze strony AWF Prorektor prof. dr hab. Jerzy Sadowski

- ze strony PS CIOFF® Przewodniczący Jan Łosakiewicz

Obydwaj partnerzy wyrażając wielkie zadowolenie z zawartego porozumienia widzą ogromne możliwości i perspektywy nowatorskiego rozwoju procesu kształcenia i doskonalenia kadry instruktorów tańca oraz nauczycieli wychowania fizycznego.


bottom of page