top of page

KOMISJA TAŃCÓW POLSKICH

Głównym celem działania Komisji Tańców Polskich PS CIOFF jest popularyzacja i upowszechnianie polskich tańców narodowych w kraju i za granicą oraz rozbudzanie ambicji i potrzeby ich tańczenia. Stwarzanie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w działaniach mających na celu pielęgnowanie polskich tradycji tanecznych i ochronę dziedzictwa kulturowego.
Najbardziej aktywnym polem działalności Komisji jest wspieranie i aktywne zaangażowanie w rozpowszechnianie idei tańców polskich poprzez zakładanie klubów tańców polskich oraz organizację konkursów i turniejów tańców polskich o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Istotnym działaniem Komisji w zakresie promocji polskich tańców narodowych jest także współorganizacja szkoleń dla nauczycieli i instruktorów tańca oraz konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu polskich tańców narodowych.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI TAŃCÓW POLSKICH

Głównymi działaniami Komisji Tańców Polskich PS CIOFF są:

 

Konkursy i turnieje tańców polskich
Imprezy taneczne o charakterze ogólnopolskim i regionalnym odbywające się na terenie całego kraju organizowane przez instytucje, organizacje i zespoły pieśni i tańca. Komisja sprawuje rokrocznie patronat merytoryczny nad około 12 imprezami tego typu.

 

Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Najważniejsza i największa impreza tego typu w Polsce, która zrzesza najlepszych tancerzy tańców polskich działających na co dzień w klubach tańców polskich i zespołach tanecznych zajmujących się tańcem polskim. W ramach Mistrzostw Polski organizowane są wydarzenia towarzyszące, m.in.: warsztaty taneczne oraz konferencja naukowa.

 

Konferencja Komisji Tańców Polskich
Coroczne spotkanie sędziów, instruktorów i organizatorów turniejów tańców polskich stanowiące platformę do wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju ruchu tańców polskich oraz jego promocji. Konferencja jest również okazją do prowadzenia warsztatów podnoszących kompetencje i kwalifikacje kadr związanych z ruchem tańców polskich.

 

Warsztaty i szkolenia
Organizowane we współpracy z Komisją Edukacji PS CIOFF oraz innymi organizacjami warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, instruktorów tańca i tancerzy z zakresu tańców polskich.

IMG_9173.JPG

Jan Galasiński

Przewodniczący Komisji TP

IMG_9246.JPG

Dariusz Skrzydlewski

Członek komisji TP

IMG_9241.JPG

Anna Teperek

Z-ca Przewodniczącego Komisji TP

IMG_9262.JPG

Grzegorz Rogacki

Członek Komisji TP

IMG_9199.JPG

Norbert Późniewski

Sekretarz

grunge Stain

Anna Gryszun

Członek Komisji TP

IMG_9110.JPG

Monika Hildebrand

Członek Komisji TP

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Kontakt:

E-mail

Follow

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page