top of page
Komisja Edukacji: Łukasz Neter, Alicja Baran, Marcin Bochenek, Anna Teperek, Hanna Galasińska, Gabriel Czapla

KOMISJA EDUKACJI

Ideą Komisji Edukacji jest stworzenie sprawnej komunikacji i współpracy pomiędzy ośrodkami tańca ludowego w Polsce, a także budowanie silnej grupy młodych ludzi pełnych pasji i zapału, którzy odpowiedzialnie według określonych przez Komisję celów staną się liderami aktywnie współpracującymi z zespołami ludowymi.

Zadaniem komisji jest koordynacja działań mających na celu edukację środowiskową we wszystkich ośrodkach tańca ludowego w Polsce oraz rekrutacja partnerów-edukatorów, którzy w określonych regionach podejmą się aktywizacji pracy na rzecz krzewienia tradycji polskiej poprzez własną kreatywność i współpracę z zespołami należącymi do danego regionu.

Dodatkowo Komisja podejmie się organizacji i koordynacji warsztatów tanecznych dla instruktorów oraz tancerzy w różnych dziedzinach tańca.

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL

IM. MICHAŁA KOSIŃSKIEGO 2023

CIOFF.jpg
FACEBOOK ZDJĘCIE W TLE_OFT KOSIŃSKI_v2.png
Detale_Korpusik_10.jpg

KONKURS MŁODYCH CHOREOGRAFÓW

aktualności

CIOFF.jpg
Detale_Korpusik_10.jpg

WARSZTATY

I SZKOLENIA

aktualności

CIOFF.jpg

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL

IM. MICHAŁA KOSIŃSKIEGO 2022

CIOFF.jpg
Plakat_wybrany_kwadrat_2-01 (1).png

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI EDUKACJI

Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów to inicjatywa zapoczątkowana i organizowana systematycznie od 4 lat. Konkurs jest wydarzeniem artystycznym propagującym kulturę ludową jako tworzywo i inspirację do powstania nowych dzieł scenicznych. Przedmiotem prezentacji konkursowych są choreografie różnych form ruchu i technik tańca inspirowanych polskim folklorem. Młodzi twórcy, korzystający z polskiego dziedzictwa niematerialnego, przedstawiają harmonię między wyobraźnią poetycką, a pracą choreotechniczną. Nowatorstwem tych kompozycji są koncepcje formy, czasu i kolorytu.

Konkurs skierowany jest do miłośników tańca, muzyki i emocji wywołanych dźwiękiem, światłem i ruchem scenicznym. Pełnię swojego talentu uczestnicy zaprezentują w pokazie finałowym, ukazując widzom wachlarz inwencji choreograficznych w nowych stylizacjach form tanecznych, tworzonych przez młodych, utalentowanych twórców z różnych środowisk.

Warsztaty i szkolenia stanowią jedną z form działalności Komisji Edukacji Polskiej Sekcji CIOFF. Propozycje edukacyjne wynikają z zapotrzebowania i aktualnych możliwości. Pomysły i realizacja zadań warsztatowych oparta jest na ścisłej  współpracy z Radą Ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF.

SKŁAD KOMISJI EDUKACJI

Hanna Galasińska

Hanna Galasińska

Przewodnicząca Komisji

Łukasz Neter

Łukasz Neter

Członek Komisji Edukacji

Anna Teperek

Anna Teperek

Z-ca Przewodniczącej

Gabriel Czapla

Gabriel Czapla

Członek Komisji Edukacji

Alicja Baran

Alicja Baran

Sekretarz

Marcin Bochenek

Marcin Bochenek

Członek Komisji Edukacji

grunge Stain

Anna Fel-Tukalska

Członek Komisji Edukacji

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Spirala graficzna
iStock-465838243-kopia.jpg

Kontakt:

E-mail

Follow

  • Facebook
bottom of page