top of page
Stos książek

PUBLIKACJE

cioff 1.png

Publikacje, które nie zostały wydane przez PS CIOFF® i nie prowadzimy ich sprzedaży, jednakże w naszej ocenie warte są polecenia.

Zwyczaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie

Jan Gąsiorek, Marcin Pokusa

Książka zawiera opisy zwyczajów i obrzędów całej historycznej Żywiecczyzny. Stanowi cenne źródło informacji dla folklorystów, muzyków, choreografów naukowców i każdego pasjonata żywieckiego folkloru. Ponad 900 stron, twarda oprawa, format A4, pozycja zawiera przykłady nutowe i kolorowe fotografie. Książkę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zwyczaje.jpeg

Tańce rzeszowskie

Alicja Haszczak

Wydano na zlecenia Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny". Rzeszów 2012.

rzeszow.jpeg

Folklor taneczny Zachodniej Wielkopolski

Mirosława Bobrowska, Kazimierz Budzik, Bogusław Linette, Sławomir Pawliński

Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2014

wielkpl.jpeg

Tradycyjne Gry i Zabawy w Wielkopolsce

Piotr Kulka

Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2015

wielkplgry.jpeg

Śpiewajmy i bawmy się wesoło

Michalina Wojtas

Podręcznik dla instruktorów i nauczycieli.
Wstęp autorki.
Zawiera opisy zabaw dziecięcych i nuty.
Wydawca: Michalina Wojtas, 2016, wyd. I, s. 224
ISBN: 978-83-60900-98-7
Copyright by Michalina Wojtas

zabawy.jpeg

Pieniny - Tańce Górali Pienińskich

Aniela Krupczyńska, Andrzej Dziedzina-Wiwer, Marian Jarosz, Michalina Wojtas (red.)

Podręcznik dla instruktorów zespołów regionalnych.
Zawiera historię regionu, opis tańców i nuty.
Wydawca: Autorzy
Nowy Sącz 2016, wyd. I, s. 56
ISBN: 978-83-60900-82-6

pieniny.jpeg

Tańce lubelskie

Wanda Kaniorowa

Autorka, uznawana powszechnie jako wybitna znawczyni tego regionu podjęła się pionierskiej pracy kompleksowego opracowania i opisania tańców lubelskich.
Stronę muzyczną opracował równie uznany autorytet Aleksander Bryk.
Jest to pozycja dzisiaj niedostępna, dlatego wznawiamy ją z nadzieją, że będzie to znakomita pomoc dla choreografów i instruktorów prowadzących zespoły folklorystyczne, tym bardziej, że lubelskie tańce, melodie i przyśpiewki należą do stałego repertuaru dużej części zespołów w Polsce, a także polonijnych.
Wydawnictwo ma charakter reprintu, stąd bez żadnych zmian zachowana została treść i układ pierw-szego (jedynego zresztą) wydania "Tańców lubelskich".
Wydanie I CPARA - Warszawa 1972
Reprint Lublin 2013, Wydawca: Zespół Pieśni i Tańca "Lublin", str. 176

tanlubel.jpeg

Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany

Tomasz Nowak

Książka jest znakomicie udokumentowaną opowieścią o źródłach tańców, ujętych w XVIII wieku w kanon polskich tańców narodowych, oraz przemianach tego kanonu i wchodzących w jego skład tańców aż po kres XX wieku. Omawia źródła opisujące tańce narodowe – zarówno dobrze znane jak i zupełnie niemal zapomniane – wskazuje na ich kontekst społeczny i historyczny, pełnione funkcje, określa mity, stereotypy i fantazmaty, które w świadomości społecznej splotły się z faktami. Książka ta winna znaleźć się w biblioteczce każdego instruktora i miłośnika tańców polskich.
Produkcję książki dofinansował Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

tannarpl.jpeg

Wesele Szamotulskie

Maciej Sierpiński

Album/Publikacja ma na celu przedstawienie bogactwa kulturowego regionu szamotulskiego jakim są jego tradycje, zwyczaje oraz tytułowe Wesele Szamotulskie. Po raz pierwszy, jako widowisko, zostało ono zaprezentowane w Szamotułach w 1932 roku. W 1934 roku opublikowano scenariusz, którego reprint dodany jest do publikacji. Zawarte są w niej historia widowiska, ogólne informacje o folklorze i gwarze szamotulskiej. Przedstawiono także twórców i wykonawców Wesela Szamotulskiego od powstania aż do czasów współczesnych. Barwne fotografie przedstawiają stroje szamotulskie i ich opisy oraz fragmenty widowisk, które ukazały się podczas jubileuszy Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły".
Interesującym dodatkiem jest płyta DVD z nagraniem Wesela Szamotulskiego zaprezentowanego podczas obchodów 70.lecia Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły" w Baborówku w 2015 roku.

wesele_sz.jpeg

Wybrane aspekty tradycyjnej kultury ludności nadbużańskiej

Marcin Bochenek, Igor Cieśliński, Ireneusz Chaliburda, Emma Cieślińska

Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 2008
ISBN 978-83-923666-9-0

nad_bug.jpeg

„Ubiory ludowe i mieszczańskie" ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Koncepcja: Joanna Hołda, Tekst: Maria Brylak-Załuska, Elżbieta Długosz, Jerzy Starzyński

Pokazano w nim ponad 100 najcenniejszych eksponatów z kolekcji strojów ludowych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Współczesne fotografie eksponatów zostały zestawione ze zdjęciami archiwalnymi mieszkańców Sądecczyzny w świątecznych ubiorach oraz z opisami ubiorów wiejskich, pozostawionymi przez dawnych badaczy kultury ludowej.
W katalogu znalazły się także teksty popularnonaukowe autorstwa Marii Brylak-Załuskiej (Rola fotografii archiwalnej w badaniach nad strojem ludowym), Elżbiety Długosz (W jarmułce i bekieszy. O tradycyjnym ubiorze żydowskim w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) i Jerzego Starzyńskiego (Strój obrzędowy Łemków).

Opracowanie not katalogowych: Joanna Hołda, Justyna Stasiek-Harabin
Redakcja, korekta: Maria Magdalena Kroh
Fotografie eksponatów: Piotr Droździk
Koncepcja graficzna: Kaja Renkas
Format: 21×21 cm
Ilość stron: 128
Nowy Sącz 2017
ISBN 978-83-89989-83-3
Wydawnictwo do nabycia w kasach oddziałów i filii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

 

ubiory_lud.jpeg

Polski, polonez, chodzony.

Tomasz Nowak

Opracowanie graficzne: Bartosz Rejmak, Manufaktura Sanok
Wydawca: Fundacja MEMO (ul. Szkolna 47, Roczyny, 34-120 Andrychów)
ISBN 978-83-950562-1-5
Wersja elektroniczna dostępna na stronie fundacji.
Wersję drukowaną można otrzymać zamawiając ją mailowo w Fundacji MEMO.

polonez_chodz.jpeg

Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych

Joanna Dziadowiec

Głównym celem książki było zbadanie na ile specyficzne, z jednej strony wyreżyserowane, z drugiej odrealnione, świąteczne, ludyczne i zrytualizowane międzykulturowe praktyki folklorystyczne (sceniczne i zakulisowe), mające miejsce w specjalnie do tego skonstruowanej i zaaranżowanej przestrzeni, mogą stanowić interakcyjną odpowiedź na wyobcowanie i bierność człowieka we współczesnym świecie oraz na brak poczucia, że jest on częścią wspólnoty. Wyniki badań autorki pokazały, że międzykulturowe festiwale folklorystyczne, jako synkretyczne systemy strukturalno-organizacyjne niematerialnego dziedzictwa kulturowego, miewają siłę interakcyjnego remedium z jednej strony na nadmierną indywidualizację, z drugiej na uniwersalizację i ujednolicanie. Stanowiąc postulowany pomost między kulturami, mogą budzić z letargu uczestników tych wydarzeń i usposabiać ich do aktywności.
Książka jest podsumowaniem wieloletnich badań terenowych autorki przeprowadzonych w latach 2006-2011 wśród uczestników 37 europejskich festiwali folklorystycznych i folkowych (12 krajów) obudowanych szeroko zakrojoną częścią teoretyczną (krytyczna analiza studiów nad folklorem, tradycją i dziedzictwem, teorie performatyki, ludyczności, interakcjonizmu symbolicznego, komunikacji międzykulturowej i zarządzania dziedzictwem). Ponadto w książce zawarty został zbiór postulatów. Ich realizacja może przyczynić się do pogłębienia wielopłaszczyznowej refleksji i dyskusji nad poruszaną – wbrew pozorom dynamiczną i zmienną – materią a przede wszystkim do jej odmitologizowania, zwiększenia jej widoczności oraz uświadomienia roli i znaczenia festiwali i ruchu folklorystycznego w międzynarodowym dyskursie społeczno-kulturowym (w debacie akademickiej i w kulturze popularnej) głównie w kontekście relacji międzykulturowych oraz współpracy w zakresie ochrony i zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym.
Publikacja bazuje na pracy doktorskiej, która otrzymała I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury (edycja XI). Opublikowana została zarówno w wersji drukowanej, jak i jako e-book (dostępne w księgarniach internetowych).

festumfolk.jpeg

Folklor taneczny Podlasia w edukacji

Marcin Bochenek

Folklor taneczny Podlasia to interesująca karta, która została zapisana dawno temu, a swoją treścią intryguje na wiele sposobów. Można się nim inspirować, odkrywać na nowo. Przekazywać w wersji tej tradycyjnej czy też bardziej rozbudowanej « tworząc » o tych wydarzeniach i zbiorowościach.
Folklor, który nas urzeka w rozmaitych lokalnych odmianach, dawnych społecznościach i ich środowisku już nie powróci – i nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć wielu elementów, staramy się jednak nie zatracić tych pozostałych.
Praca stanowiąca istotny przyczynek do kultywowania i pielęgnowania pięknego folkloru Podlasia zawiera teoretyczne i praktyczne, a także zawierające wyniki badań empirycznych, opracowania i przygotowania przeznaczone dla instruktorów, studentów, nauczycieli i szerokiego grona miłośników folkloru podlaskiego.
Melodie podlaskie (zapisane przez Eugeniusza Sokalskiego, Aleksandra Oleszczuka oraz Zenona Celińskiego) w opracowaniu Przemysława Marcyniaka zarejestrowane zostały w studiu Polskiego Radia, S4 im. Jerzego Wasowskiego. Nagrania te w uzupełnieniu publikacji znajdują się na stronie Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie".
Mamy nadzieję, iż tak przedstawiony zarys tańców i melodii Podlasia, pozwoli czytelnikom w pełni realizować te treści i razem z muzyką inspirować w pracy dydaktycznej.

podlasieedu.jpeg

Andrzej Haniaczyk-Gogola TAŃCE GÓRALI POLSKIEJ ORAWY

Michalina Wojtas

Podręcznik dla instruktorów zespołów regionalnych.
Zawiera historię regionu, opis tańców i nuty.
Nowy Sącz 2020, wyd. I, s. 48
ISBN: 978-83-957059-9-1

orawa.jpeg

Tańce Przeworskie

Alicja Haszczak

Książka zawiera charakterystykę regionu, charakterystykę tańców ludowych, muzyki, stroju i gwary oraz część poświęconą technice opisu. Ponadto znajdują się w niej rysunki, zdjęcia ujęć rąk, opisy i rysunki kroków tanecznych, nuty oraz fotografie strojów i wykroje.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Gaci,
Gać 2021, s. 309
Wstęp autorki
ISBN 978-83-959386-1-0

przeworskie.jpeg

Grażyna Władysława Dąbrowska

Michalina Wojtas

Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c.
Publikacja post mortem, na podstawie rękopisu Autorki. Z zachowaniem oryginalnej pisowni i stylu.
Nowy Sącz 2021, s. 208
ISBN 978-83-66394-47-6

zycialosy.jpeg

Krakowiak - Książka z serii o polskich tańcach narodowych

Tomasz Nowak

Opracowanie graficzne: Bartosz Rejmak
Wybór ilustracji: Regina Pazdur
Korekta: "Słowa na warsztat" – agencja językowa, Regina Pazdur
Skład: Maciej Sołtysiak
Wydawca: Fundacja "Memo"
Druk: Kolorowy Zawrót Głowy, Bielsko-Biała
ISBN 978-83-950562-3-9
Wydanie I, Roczyny 2020
Wersja elektroniczna dostępna na stronie Fundacji fundacjamemo.pl
Wersję drukowaną można otrzymać zamawiając ją mailowo w Fundacji MEMO fundacjamemo@gmail.com

krakowiak.jpeg

MAZURek - Książka z serii o polskich tańcach narodowych

Tomasz Nowak

Projekt graficzny: Bartosz Rejmak
Przygotowanie do druku: Łukasz Gieruszczak
Korekta: „Słowa na warsztat” – agencja językowa, Regina Pazdur
WYDAWCA: Fundacja "Memo"
ISBN 978-83-950562-5-3
Wydanie I, Roczyny 2021
Wersja elektroniczna dostępna na stronie Fundacji fundacjamemo.pl
Wersję drukowaną można otrzymać zamawiając ją mailowo w Fundacji MEMO fundacjamemo@gmail.com

mazurek.jpeg

Nie taki folklor straszny

Aldon Krupa-Gawron

Pozycja stanowi I część scenariuszy śląskich programów artystycznych dla dziecięcych zespołów folklorystycznych. Ułatwi wprowadzenie dzieci i młodzieży w klimat i specyfikę śląskiej kultury, zwyczajów i gwary.
Jako wychowana w typowej śląskiej rolniczej rodzinie Autorka podzieliła się w zamieszczonych scenariuszach wiedzą na temat śląskiego systemu wartości, etosu pracy, religijności, mentalności , zwyczajów kulinarnych. Wyjaśniła też miejsce dziecka w rodzinie i społeczeństwie, jego prawa i liczne obowiązki.
Scenki wraz z pieśniami i tańcami są gotowym kilkuminutowym materiałem do wprowadzenia na scenę.
Dla ułatwienia prawidłowej wymowy gwary śląskiej i naśladowania specyficznego, nieco zadziornego charakteru sposobu mówienia - zespół "Raciborzanie" nagrał wzmiankowane scenki i opublikował na kanale YouTube.

folklorniestraszny.jpeg

Tańce Krośnieńskie

Alicja Haszczak

Monografia pt. „Alicja Haszczak - Tańce Krośnieńskie”, stanowi ostatni tom cyklu kompendium wiedzy o tańcach regionalnych z obszaru województwa podkarpackiego. Książka jest efektem wieloletnich badań Alicji Haszczak, poświęconych tańcom szeroko pojmowanego subregionu krośnieńskiego stanowiącego część Podkarpacia.

Publikacja ukazała się m.in. dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Podkarpackiego i wpisuje się w cykl czterech wcześniejszych książek poświęconych tej dziedzinie sztuki tj.: „Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej” (1989), „Tańce lasowiackie” (2006), „Tańce rzeszowskie” (2012) i „Tańce przeworskie” (2021). Jest unikalnym, zbiorem tańców i towarzyszących im melodii. Oprócz dokładnego opisu kroków tanecznych i układów rąk w poszczególnych tańcach, zawiera odniesienia do zwyczajów i obrzędów tanecznych oraz opis stroju z okolic Krosna. Jest nieocenionym wyborem materiału przydatnego do opracowań programów artystycznych zespołów ludowych. Książka ma za zadanie popularyzację wiedzy o tańcach krośnieńskich, przyśpiewkach, stroju ludowym i zwyczajach regionu krośnieńskiego wśród społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Jest to pierwsza tego typu książka opisująca folklor taneczny i muzyczny regionu krośnieńskiego w sposób tak kompleksowy.

skonica-min23122909540_auto_1400x800.jpeg
bottom of page