top of page
Detale_Korpusik_29.jpg

WARSZTATY I SZKOLENIA

Warsztaty i szkolenia stanowią jedną z form działalności Komisji Edukacji Polskiej Sekcji CIOFF. Propozycje edukacyjne wynikają z zapotrzebowania i aktualnych możliwości. Pomysły i realizacja zadań warsztatowych oparta jest na ścisłej  współpracy z Radą Ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF.

Komisja ds. Edukacji PS CIOFF® w dniach 30.09-2.10.2022 zorganizowała szkolenie dla instruktorów tańca ludowego pt.: „Metodyka pracy z dziećmi w zespołach ludowych”. Szkolenie z metodyki pracy z dziećmi spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony instruktorów tańca. Większość zespołów ludowych posiada grupy dziecięce a praca z najmłodszymi z pewnością nie należy do najłatwiejszych. W szkoleniu, które odbyło się w murach Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu wzięło udział 45 osób z całej Polski. 

 

W ciągu trzech dni odbyły się zajęcia aż z 5 prowadzącymi. Metodyka tańca ludowego poprowadzona została przez 3 różnych instruktorów. 

Hanna Galasińska, na co dzień pracująca w Zespole Tańca Polskiego „Wronki” swoje metody pracy z dziećmi przedstawiła na bazie oberka.

Norbert Późniewski, instruktor w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” na warsztat wziął polkę.

Łukasz Neter, nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, poprowadził zajęcia na bazie krakowiaka. Każdy z nich zaproponował uczestnikom swój własny system pracy z dziećmi. Weronika Stroińska, pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej z Poznania, poprowadziła zajęcia z tańca klasycznego i treningu motorycznego, zaś w świat rytmiki doskonale wprowadziła uczestników Marleta Pietrzak-Burandt, rytmiczka na co dzień pracująca w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Obydwa bloku były idealnym uzupełnieniem, stanowiącymi propozycję technik wspomagających, które wykorzystywać można w pracy z dziećmi. Podczas zajęć akompaniowali nauczyciele Szkoły Baletowej z Poznania Pani Beata Szmyt-Nowak oraz Sebastian Badziągowski.

 

Ciekawą propozycją ze strony organizatorów był panel dyskusyjny poprowadzony przez Jana Galasińskiego dotyczący poza tanecznych aspektów pracy z dziećmi w zespołach ludowych. Udało się wskazać bardzo wiele obszarów działalności, z jakimi instruktorzy tańca muszą się mierzyć chcąc prowadzić dziecięce zespoły ludowe. Kilka z nich zostało szczegółowo omówionych. Był to czas na rozmowę, wymianę doświadczeń, podzielenie się swoimi dobrymi praktykami w tym zakresie. Na uwagę zasługuje fakt, iż w szkoleniu wzięła udział niezwykle zaangażowana grupa instruktorów.  Ich zapał, pasja i chęć pracy zasługują na najwyższe uznanie. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia podkreślały, że praca z takimi uczestnikami była czystą przyjemnością i z radością dzielili się one swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Cieszymy się, że szkolenie spotkało się z tak miłym odbiorem ze strony jej uczestników. Zdajemy sobie sprawę, że temat pracy z dziećmi nie został wyczerpany, dlatego w przyszłości z pewnością propozycja w tym zakresie pojawi się ze strony PS CIOFF®

bottom of page