Detale_Korpusik_29.jpg

WARSZTATY I SZKOLENIA

Warsztaty i szkolenia stanowią jedną z form działalności Komisji Edukacji Polskiej Sekcji CIOFF. Propozycje edukacyjne wynikają z zapotrzebowania i aktualnych możliwości. Pomysły i realizacja zadań warsztatowych oparta jest na ścisłej  współpracy z Radą Ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF.

Szanowni Państwo,

 

Polska Sekcja CIOFF® w imieniu Komisji ds. Edukacji zaprasza na kolejne szkolenie dla instruktorów tańca ludowego.

 

Temat szkolenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska tanecznego i dotyczyć będzie metodyki pracy z dziećmi w zespołach ludowych. Podczas weekendowego spotkania poprowadzone zostaną zajęcia z 3 różnymi instruktorami tańca ludowego, jak również zajęcia z rytmiki, tańca klasycznego i treningu motorycznego. Planuje się także przeprowadzenie panelu dyskusyjnego dotyczącego poza tanecznych kwestii związanych z pracą z dziećmi w zespole.

 

Zajęcia odbywać się będą w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu w dniach 30.09-2.10.2022.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 5.09 do 16.09 - liczba miejsc ograniczona.

 

Serdecznie zapraszamy!

300163952_3242394562712424_6447566175657415233_n.jpg