top of page

II Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich

13 lut 2023

zgłoszenia do 14 lutego!

Zespół Regionalny Mystkowianie (Stowarzyszenie Mystkowianie),

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej,

Pracownia Stroju Ludowego SzafaETNOgrafa oraz

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ serdecznie zapraszają do udziału w II Przeglądzie Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich „Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy Janus , który odbędzie się 18 lutego w Wiejskim Domu Ludowym w Mystkowie.


Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • dziecięcej – od 7 do 13 lat

  • młodzieżowej – od 14 do 17 lat

  • dorosłych – 18 lat i więcej


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2023 r.:

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy wydarzenia:

Magdalena Dąbrowska, tel. 579 471 134,Kamil Wiatr, tel. 692 015 332,

ciotcynespiywonie@gmail.com

bottom of page