top of page

Konferencja Komisji ds. Tańców Polskich i Kolegium Sędziowskiego

12 gru 2022

PS CIOFF® 2022

Konferencja Komisji ds. Tańców Polskich i Kolegium Sędziowskiego PS CIOFF® 2022 zakończyła sezon taneczny w ruchu konkursów tańców polskich w roku 2022. Już po raz drugi z inicjatywy komisji ds. TP towarzyszyła szkoleniu sędziowskiemu konferencja, będąca pretekstem do spotkania sędziów, instruktorów i organizatorów turniejów.

W terminie 2-3 grudnia 2022 r. uczestnicy przyjechali do Broku, gdzie przez trzy dni poruszane były tematy dotyczące spraw organizacyjnych i merytorycznych sędziów, wykłady oraz przedstawione zostały prognozy zmian na sezon taneczny 2023 r.

Program konferencji otworzyło spotkanie z dr. Marcinem Bochenkiem, który wprowadził słuchaczy w tematykę treningu motorycznego. Treść przedstawiała podstawy treningu dla dzieci i młodzieży oraz zalety wykorzystania treningu motorycznego w pracy instruktora tańca. Kolejnym punktem był panel sędziowski, który przygotował przewodniczący kolegium sędziowskiego – Mariusz Krupiński.

Kolejny dzień wypełniony został szeroko zakrojoną tematyką tańca polskiego w odniesieniu do rozgrywek konkursowych. Panele wykładowe były otwarte dla wszystkich uczestników konferencji. Poprowadzili je sędziowie eksperci ogólnopolskich konkursów tańców polskich.

Mariusz Krupiński omawiał temat „Analiza wybranych figur i kroków krakowiaka na podstawie systematyki obowiązującej na konkursach TP – spostrzeżenia i doświadczenia własne”. Jarosław Wojciechowski przedstawił „Kryteria oceny par w turniejach tańców polskich w aspekcie rozwoju formy, stylu, techniki i aktualnych tendencji estetycznych ruchu tanecznego”. Kolejnym prelegentem był Norbert Późniewski z tematem „Jakość czy ilość? Refleksje oparte na obserwacjach turniejów TP i analizie wybranych kroków, figur i tańców na podstawie systematyki obowiązującej na konkursach TP”. Ostatnim z ekspertów był Jan Łosakiewicz z tematem „Analiza wybranych kroków i figur kujawiaka i mazura na podstawie systematyki obowiązującej na konkursach TP przez pryzmat własnych spostrzeżeń”

Wszystkie wystąpienia spotkały się z przychylnością i zainteresowaniem słuchaczy. Ich wyjątkowość wynikała nie tylko z ciekawej tematyki, ale również z możliwości poznania refleksji samych ekspertów. Ich spostrzeżenia pozwoliły uczestnikom konferencji na zrozumienie punktu widzenia i przemyśleń prelegentów, którzy swoje wnioski prezentowali w oparciu o obserwacje podczas pracy na turniejach i przez lata zmieniającej się mody i rozwoju ruchu tańca polskiego.

Ostatni panel dedykowany był przede wszystkim organizatorom, choć nie tylko. „Od pomysłu do realizacji, czyli jak zbudować turniej?” poprowadziła Hanna Galasińska. Charyzmatyczne przedstawienie strategii budowania takiego wydarzenia, jak turniej tańców polskich wywołało aprobatę wszystkich słuchaczy. Swoje doświadczenia oparte na organizacji turnieju w ośrodku we Wronkach uporządkowała według konkretnych pytań, na które rzetelne odpowiedzi, jak się okazało, mogły rzeczywiście stanowić o sukcesie wydarzenia. Cały dzień wykładów i dyskusji zakończyła uroczysta kolacja dla uczestników.

Niedzielny poranek rozpoczął wykład dr. Dariusza Skrzydlewskiego i wciąż tak ważny i aktualny aspekt jak „Źródła finansowania wydarzeń kulturalnych”. Jego prezentacja była obszernym przeglądem możliwości, gdzie i w jaki sposób szukać bądź starać się o wsparcie finansowe.

Całość zwieńczyło wystąpienie Komisji ds. Tańców Polskich podczas którego Anna Maria Teperek wraz z Grzegorzem Rogackim podsumowali i przedstawili konieczne zmiany w regulaminie sędziowskim czy w zasadach dotyczących przypisania do danych kategorii wiekowych lub uzyskiwania klas tanecznych. Wszelkie zmiany będą przedstawione pod koniec stycznia na platformie TP (turnieje-tp.cioff.pl).

Ponadto podczas konferencji zakończyła się kadencja działalności kolegium sędziowskiego na czele z Przewodniczącym Mariuszem Krupińskim. W drodze głosowania spośród sędziów wybrano trzy nowe osoby na kolejną kadencję: Anettę Ciok, Katarzynę Hajdasz oraz Milenę Jurczyk. Która z pań stanie na czele kolegium dowiemy się niedługo. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za całokształt wysiłku i pracy włożonej przez dotychczasowe kolegium w działalność sędziowską a nowemu kolegium gratulujemy życząc powodzenia i wytrwałości.


Konferencja Komisji ds. Tańców Polskich i Kolegium Sędziowskiego w Broku była owocnym polem do spotkania, poznania przemyśleń i doświadczeń ekspertów oraz dyskusji. Jakie efekty rozmów i wprowadzonych zmian realnie wpłyną na konkursowe środowisko tańców polskich przekonamy się już w zbliżającym się sezonie tanecznym 2023.

bottom of page