top of page

Szkolenie dla instruktorów

31 sie 2022

Metodyka pracy z dziećmi w zespołach ludowych

Szanowni Państwo,

Polska Sekcja CIOFF® w imieniu Komisji ds. Edukacji zaprasza na kolejne

szkolenie dla instruktorów tańca ludowego.

Temat szkolenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska tanecznego i dotyczyć będzie metodyki pracy z dziećmi w zespołach ludowych. Podczas weekendowego spotkania poprowadzone zostaną zajęcia z 3 różnymi instruktorami tańca ludowego, jak również zajęcia z rytmiki, tańca klasycznego i treningu motorycznego. Planuje się także przeprowadzenie panelu dyskusyjnego dotyczącego poza tanecznych kwestii związanych

z pracą z dziećmi w zespole.

Zajęcia odbywać się będą

w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu

w dniach 30.09-2.10.2022.


Zgłoszenia przyjmowane będą od 5.09 do 16.09 - liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

bottom of page