top of page

POLSKA
SEKCJA

CIOFF®

Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej

cioff 1.png
Detale_Korpusik_10.jpg

XVI Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Sekcji CIOFF®

„Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej”

Paski

Badanie ma na celu poznanie wielkości i cha-rakteru tego sektora oraz wyzwań i możliwości, jakie przed nim stoją. Wyniki ankiety będą częścią raportu przygotowywanego w ramach realizowa-nego projektu Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ankieta jest dostępna w 11 językach. Jej wypeł-nienie zajmuje około 15 minut.

Termin: 29 lutego 2024 r. lutego 2024 r.

Kryształowa sól
Ludzie na pokładzie

POLSKA SEKCJA CIOFF®

konkurs

VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów 

Kategoria SOLO lub DUET
I miejsce - Michał Podgórski z kompozycją „Zawiłość”
II miejsce - Łukasz Neter z kompozycją „Miłość i obowiązek”
Wyróżnienie - Gabriela Chronowska-Łopuch z  kompozycją „Wianuszkowy”

Kategoria GRUPA TANECZNA
I miejsce - Weronika Werka Lempe z kompozycją „Pokusa”
II miejsce - @Marta Zacharska-Gazda z kompozycją „Nigdy nie jesteś… Sam”
III miejsce - Zuzia Kobierzyńska z kompozycją „Kujawiak”


CIOFF Poland - Polska Sekcja CIOFF,
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
Teatr ROZBARK 

bottom of page