top of page

II Lachowskie Zapusty za nami

CIOFF

21 lut 2023

II Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich

Za nami II edycja Lachowskich Zapustów, połączona z II Przeglądem Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich „Ciotcyne Śpiywonie” im. Władysławy Janus.Karnawał w lachowskiej odsłonie spotkał się z wielkim zainteresowaniem, a mystkowski Dom Ludowy pękał w szwach, bo „Lachowskie Zapusty” przyciągnęły tłumy.

Wielkie święto kultury lachowskiej rozpoczęło się już od wczesnych godzin porannych w sobotę 18 lutego na Domu Ludowym na Mystkowie. W przesłuchaniach konkursowych II Przeglądu Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich wzięło udział 36 osób, podzielonych na 3 kategorie wiekowe – dzieci, młodzież oraz dorośli. Poziom był bardzo wysoki, a komisja artystyczna pod przewodnictwem Pani Moniki Kurzeja (MCK SOKÓŁ) miała niełatwy wybór podczas przygotowywania protokołu. Ostatecznie Główną Nagrodę – „Lachoski Bukiecki” powędrowała do Krzysztofa Dobosza z Kamionki Wielkiej. W kategorii dziecięcej najlepsza okazała się Faustyna Siedlarz. Wśród młodzieży zwyciężyła Klaudia Mucha, a wśród dorosłych Elżbieta Mucha. Nagrody najlepszym śpiewakom wręczyli: Marta Mordarska (Radna Województywa Małopolskiego), Andrzej Zarych (Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ), Radny Powiatu Nowosądeckiego – Michał Nowak, Wójt Gminy Kamionka Wielka – Andrzej Stanek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej – Magdalena Dąbrowska.
bottom of page