top of page

SZKOLENIE DLA INSTRUKTORÓW - 2023

13 kwi 2023

METODYKA PRACY Z DZIEĆMI W ZESPOŁACH LUDOWYCH

Szanowni Państwo!


Ponownie zapraszamy na szkolenie dla instruktorów organizowane przez Polską Sekcję CIOFF® w imieniu Komisji ds. Edukacji.


Niewyczerpany temat "Metodyki pracy z dziećmi w zespole ludowym", wielość aspektów jakie za sobą niesie a także sygnałów od słuchaczy o potrzebie szkolenia w tym zakresie skłoniły nas do kontynuacji.


Podczas spotkania poprowadzone zostaną zajęcia z czterema specjalistami w dziedzinie tańca, treningu motorycznego, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz psychologii.


Zajęcia odbywać się będą w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie w dniach 23 - 25 czerwca 2023 r. 


WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA!


bottom of page