top of page

XVI Walny Zjazd Sprawozdawczy PS CIOFF®

009.jpg
Dokument z Pen

Szczegółowe informacje

Formularz

Płatność za XVI Walny Zjazd zgodnie z deklaracją należy uregulować na wskazane poniżej konto.

Stowarzyszenie - Polska Sekcja CIOFF®

Al. KEN 46/55

02-797 Warszawa

 

Nr konta:

Santander Bank Polska. S.A. O/Warszawa

85 1500 1777 1219 1032 7266 000

Szanowni Państwo !  Drodzy Przyjaciele !

Zgodnie z §23 Statutu, Prezydium Stowarzyszenia – Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej zwołuje XVI Walny Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia w dniach 19 – 21 kwietnia 2024r.

Zjazd odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Broku nad Bugiem ul. Brzostowa 28, 07-306 Brok.

 

Recepcja Zjazdu czynna w dniu 19 kwietnia od godz.15.00 w holu Ośrodka.

 

Odjazd autokaru z Warszawy 19 kwietnia (Dworzec W-wa Wschodnia ul. Kijowska) o godz. 15.00.

Powitalna kolacja w dniu 19 kwietnia – godz.18.00

 

Rozpoczęcie obrad XVI Walnego Zjazdu 19.04.2024 o godz. 20.00 (w pierwszym terminie) lub o godz.20.15  (w drugim terminie).

 

Akredytacja na Zjazd obejmuje:

  • noclegi 19/20.04 oraz 20/21.04.2024r.

  • wyżywienie od kolacji 19.04 do obiadu 21.04.2024r.

  • przejazd autokarem na trasie W-wa – Brok – W-wa

  • kawę, herbatę, drobne ciastka w przerwach obrad

 

Wysokość akredytacji określona jest w załączonym poniżej formularzu. Potwierdzeniem ucze-stnictwa w Zjeździe jest przysłanie formularza zgodnie z instrukcją oraz wpłata opłaty akredytacyjnej na konto Stowarzyszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2024 z adnotacją: akredytacja XVI Walny Zjazd za Nazwisko i Imię..

 

Ze względów organizacyjnych, osobom których zgłoszenia (wpłaty), dotrą na konto PS CIOFF® po dniu 10 kwietnia organizatorzy nie będą mogli zagwarantować możliwości zakwaterowania.

Ewentualna rezygnacja z udziału w Zjeździe po 10.04.2024 r. nie powoduje zwrotu wpłaconej akredytacji. 

Tych z Państwa, którzy potrzebują rachunek za akredytację na Zjazd prosimy o podanie w formularzu pełnej nazwy płatnika z adresem i nr NIP, celem przygotowania rachunku.

 

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z §3 p. 3 Regulaminu Walnego Zjazdu: „mandatem i prawem głosu dysponują jedynie ci członkowie, którzy w dniu rozpoczęcia Walnego Zjazdu mają na bieżąco uregulowane opłaty składek członkowskich”  [tzn. za rok 2024]. Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu będzie możliwość opłacenia składki gotówką. Ci z Państwa, którzy zdecydują się na opłacenie składki przelewem bankowym po 10.04.2024. proszeni są o bezwzględne przywiezienie ze sobą kopii dowodu wpłaty.

 

Zapraszając serdecznie i licząc na niezawodne przybycie Państwa na XVI Walny Zjazd Stowarzyszenia przesyłamy życzenia wszelakiej pomyślności i gorące pozdrowienia.

 

 

Prezydium

Stowarzyszenia

Polska Sekcja CIOFF®

Karta zgłoszenia

XVI Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Sekcji CIOFF®

Brok 19 – 21 kwietnia 2024

Wybierz opcję
Wybierz właściwe opcje

Dziękujemy za rejestrację na XVI Walny Zjazd CIOFF. Do zobaczenia!

bottom of page