top of page

Wychowanie Fizyczne i Taniec

12 wrz 2022

Kierunek studiów realizowany we współpracy z Polską Sekcją CIOFF®

Ostatnie dni rekrutacji na kierunek Wychowanie Fizyczne i Taniec realizowany przez AWF Biała Podlaska we współpracy z Polską Sekcją CIOFF®
https://www.youtube.com/watch?v=o_X7MCfHxb8
Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne i Taniec adresowane są do osób aktywnych, które interesują się szeroko pojętą kulturą fizyczną i zdrowym stylem życia oraz posiadają bardzo zróżnicowane plany zawodowe. Proponowany program koncentruje się wokół umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, a także specjalisty w zakresie tańca.

Propozycja zajęć modułu tanecznego pozwoli na wszechstronny rozwój umiejętności dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, a także będzie stanowiła dodatkowy atut do wykorzystania w przyszłości zarówno w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, animatora, instruktora czy choreografa. Doświadczenia w zakresie tańca koncentrują się na pracy związanej z nauczaniem wybranych technik tanecznych (które wzbogacają warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego), a także na prowadzeniu własnych grup i zespołów tanecznych. Dotyczą twórczych postaw i rozwiązań w pracy choreografa i instruktora.

Wychowanie fizyczne i taniec w jednym programie studiów, to połączenie programów, które pozwolą wyróżnić się kandydatowi na rynku pracy. To studia, które stwarzają dodatkowe możliwości - szansę zdobywania kompleksowo wiadomości i umiejętności w zakresie wychowania fizycznego oraz tańca. Charakter studiów zdobyta wiedza i doświadczenie w pełni umożliwią pracę z grupami i zespołami tanecznymi w wybranych technikach, na różnym etapie i poziomie zaawansowania obejmując także taniec terapeutyczny, który wspomaga wszechstronny rozwój i ekspresję dzieci o różnych potrzebach i różnych poziomach sprawności. Oprócz realizowanego programu studenci będą mieli możliwości rozszerzenie własnych zainteresowań, ukończenia profesjonalnie uznanych kursów i specjalizacji z różnych technik tanecznych, a także wielu innych dyscyplin sportowych. Zdobędą niezbędne doświadczenie będą mogli rozwijać się na wielu płaszczyznach akademicko, osobiście oraz zawodowo.

Propozycja, która stwarza podwójne możliwości. Wszechstronne przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania fizycznego oraz instruktora tańca i choreografa.


Rekrutacja AWF Biała Podlaska:

https://rekrutacja.awf-bp.edu.pl/Default.aspx


bottom of page